Menü Kapat

OZON ÜRETİMİ VE OZON GAZININ SUYA ENJEKSİYONU

Ozon üretimi için başlıca iki ayrı tip cihaz kullanılmaktadır:

  1. Plaka tip ozon jeneratörü (Plate-type)
  2. Tüplü tip ozon jeneratörleri:

Her iki sistemde de esas olarak, elektrotların tipine ve kalınlığına bağlı olarak değişmekle birlikte, elektrotlara yüksek elektrik akımı ( 10.000 – 20.000 Volt) uygulanmak suretiyle oksijen parçalanarak ozon haline dönüştürülür. Bu işlem sırasında ısınan elektrotların sürekli soğutulması ve verilen havanın nem içermemesi oldukça önemlidir.
Modern ozon jeneratörleri, havadan ozon elde edildiği durumlarda % 1-2 (ağırlıkça) konsantrasyonda çalışır. Sadece ozon üretmek için gerekli olan güç, 1 gram ozon için 14 -18 Wh civarındadır. Bu değer, jeneratörün tipine, istenilen ozon konsantrasyonuna, ozon elektrotlarının sayısına ve havanın nem miktarına dayanmaktadır. Oksijen kullanan jeneratörlerde ozon üretimi, hava kullanan jeneratörlerden 1.8 -2.6 defa daha çok güç ister.
Ozonun sudaki erime kabiliyeti, oksijene nazaran 12.5 kez daha fazladır. Ozon gazının suda erimesi; basıncı ile doğru orantılı, sıcaklığı ile ters orantılıdır. (Henry Kanunu) Bu yüzden ozonun suda eriyebilmesi için suyun sıcaklığının düşük, uygulanan basıncın ise yüksek olması gerekmektedir. 

PRODA Ozon Temas Sistemleri 

İstenen verimin alınabilmesi için, ozonun su içinde eritilmesi çok önemlidir. Ozonun suda eritilmesinde, uygulanan karıştırma metodu kadar suyun sıcaklığı, pH’ı, içerdiği toplam çözünmüş madde miktarı ve uygulanan basınç da göz önüne alınmalıdır.

İstenen arıtım ve dezenfeksiyonun sağlanabilmesi için ozon gazının su içinde çok küçük kabarcıklar halinde dağıtılması gereklidir. Ozon kabarcıkları 3 mm’den küçük olmalıdır (optimum 1 mm). 3 mm çapındaki ozon kabarcıklarının, 10 mm çapındaki ozon kabarcıklarına nazaran mikropla temas değeri 32 kez daha fazladır.

Müşteri Hizmetleri
tr_TRTR_TR