Menü Kapat

Sıkça Sorulan Sorular

Ozon; soluduğumuz havadaki oksijenin daha güçlü bir formudur. Havadaki oksijen 2 oksijen atomundan meydana gelirken, ozon 3 oksijen atomundan meydana gelir.

Ozonun taşıdığı bu bir fazla oksijen atomu, onu bilinen en güçlü dezenfektanlardan birisi yapar.

Ozon bir gazdır, dünyayı çevreleyen atmosferdeki hepimizin bildiği ozon tabakası bu gazdan doğal olarak oluşmuştur.

Ozon gazı günümüze kadar genellikle; su şişeleme, şehir şebeke sularının dezenfeksiyonu, gıda işleme ve atıksu arıtım tesislerinde kullanılmaktadır.

Kullanım amaçları ;

 1. Havada ve sudaki insana zararlı bakteri ve virüslerin kısa sürede ve herhangi bir kimyasal madde kullanmadan etkisiz hale getirilmesi (şişe ve şebeke suları, yüzme havuzları, gıda soğuk hava depoları)
 2. Koku giderimi (endüstriyel işletmelerin işlem sırasında atmosfere verdikleri kokular; maya fabrikaları, tavuk, et kesimhaneleri, şehir kanalizasyon arıtma tesisleri/ara istasyonları)
 3. Renk ağartma (tekstil sektörü, hurda işleme tesislerinde ürünün iyileştirilmesi ve işlem sonrası atıksuya (dere, göl, denizlere deşarj edilecek olan) geçen rengin geri alınması
 4. İstenmeyen kimyasal maddelerin oksitleme yoluyla zararsız hale getirilmesi (demir, mangan, nitrit, amonyum vb oksitlenebilir maddeler)
 5. Medikal alanda destek tedavisi
 6. Estetik alanlarda ozon kremi yapımında (ozonated olive oil)

Ozon teknolojisi Dünyada 100 yılı aşan bir süredir Fransa (1908’den beri) ve gelişmiş ülkelerde özellikle şebeke ve şişelenmiş suların arıtımında, yüzme havuzlarında, meyve/sebze, et/tavuk soğuk hava depolarında gıdaların depolama ve raf ömürlerinin artırılmasında ve atıksu arıtımında kullanılmaktadır.  Medikal alanlarda ise Rusya, Almanya ve Kanada en fazla ozon uygulamalarının yapıldığı ülkelerdir.

Türkiye 1997 de ozonun ilk olarak “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Yönetmeliği’ne” girmesiyle ozonlama şişe ve damacana dolum fabrikalarında kullanılmaya başlanmıştır. Sadece Opal’in 200 ün üzerinde su fabrikasında 300 e yakın ozon jeneratörü ve ilgili ekipmanları vardır.

Ozon gazının oldukça korozif oluşu, imalatta ozona dayanıklı özel ve pahalı malzemeler kullanma zorunluluğu, ozon yan sanayisinin Türkiye’de oluşmamış olmasından dolayı 90 lı yıllarda ozon jeneratörü imalat teknolojisi ülkemizde fazla gelişememiştir. Özellikle 2000 li yıllarda Çin’in diğer endüstriyel ürünlerde olduğu gibi ozon jeneratörü teknolojisinde de rekabeti, Türkiye’de bu endüstrinin sonraki yıllarda da fazla gelişmemesine neden olmuştur.  

Opal Ozon Jeneratörleri, 2003 de Türkiye’de bu alanda ilk defa TUBİTAK ve TEYDEP (Tidep) tarafından kredi ve hibe destekleriyle desteklenmiş ve bu sayede ozon jeneratörü imalat teknolojisinde otomasyona geçilmiştir.

Pazarda ozon teknolojisi yerine kullanılmakta olan izinli ve onaylı dezenfektan, kimyasal ve diğer yöntemler

 1. Sıvı klor, klordioksit (klor gazı) ve klor türevleri içeren kimyasallar
 2. Ultraviyole lamba (UV),
 3. Özel ortamlarda uygulanan radyoaktif ışınlar
 4. Hidrojen peroksit (oksijenli su) ve hidrojen peroksit içeren dezenfektanlar (gümüş emdirilmiş hidrojen peroksit vb)
 5. Formaldehit (gaz), etilenoksit (gaz), kükürt dioksit (gaz)
 6. Bakırsülfat (sıvı), demirsülfat (sıvı)

 

Bu dezenfektanlardan başlıcalarının eşit şartlarda dezenfeksiyonun gücü aşağıda sıralanmıştır.

Dezenfektan

Oksitleme Gücü (Volt)

Ozon

2.07

Hidrojen Peroksit

1.77

Permanganat

1.67

Klordioksit

1.57

Hypochlorous Asit

1.49

Klor Gazı

1.36

Hypobromous Asit

1.33

Oksijen

1.23

Brom

1.09

Hipoklorit

0.94

Klorit

0.76

İyot

0.54

30 yıla yakın süredir ozonlama teknolojisinin; içme suyundan atık suya, ortam dezenfeksiyonundan tekstilde renk ağartmaya ve endüstriyel koku giderimine kadar sadece bir çok endüstride bizzat uygulamalarda, projelendirme ve ar-gede  çalışmış olmanın getirdiği tecrübe ve bilgi birikimi rakiplerine göre Opal’in avantajı ve güçlü yönüdür.

Aynı zamanda Dünya’da ozon imalat teknolojisindeki gelişmeleri de takip ederek ozonlamanın doğru ve en ekonomik şekilde projelendirilmesini sağlayabilmesi de müşterilerine avantaj sağlayacaktır.

Evet,şişe suyu fabrikaları, su ürünleri işletmelerinde kullanımı zorunludur.

Ozon jeneratörleri; aynı amaçla kullanılan diğer cihaz ve yöntemlere kıyasla genel olarak yatırım maliyeti yüksek ancak işletme maliyeti ihmal edilebilecek kadar düşük bir teknolojidir. Ozon gazının üretilebilmesi için sadece oldukça düşük güçte elektrik enerjisine ihtiyaç bulunmaktadır.

Örneğin; 1 gram ozon elde etmek için 20-25 W elektirik enerjisine ihtiyaç vardır. 1 gr ozon, 1m3 suda bulunan virüs ve bakterilerin tamamını ortalama 5 dakika içinde etkisiz hale getirir.

Ozonun yatırım maliyetini yükselten en önemli faktör; ozon gazının, oksijen/karbondioksit/azot gazı vb diğer gazlarda olduğu depolanma özelliğinin bulunmamasıdır. Kararsız molekül yapısından dolayı üretildiği anda hemen kullanılması gerekmektedir. Ayrıca işlevini tamamladıktan kısa bir süre sonra oksijene dönerek dezenfektan ve diğer özelliklerini kaybeder, oksijen olur. Bu yüzden ozon kullanmak isteyen işletmeler, ozon jeneratörünü alarak işletmelerinde ihtiyaç olduğu anda ozon gazını üretmek ve kullanmak zorundadırlar.

Ozonun bu depolanamama ve kısa sürede kaybolma özelliği, işletmecilik anlamında ilk yatırım maliyetini artıran bir özellik gibi görünse de kısa sürede yüksek etki göstermesi, üretimde sarf malzeme ihtiyacının olmaması ve kalıntı bırakmadan kaybolma özelliği onu diğer dezenfektan ve kimyasallara göre işletme maliyeti düşük ve temiz bir dezenfektan yapmaktadır.

Kullanıldığı alanlar itibariyle özellikle gıda ve sularda bir yandan zararlı bakteri ve virüsleri yok ederken, uygulandığı ürünün niteliklerine zarar vermez, tarım ilaçları ve pek çok kimyasalın aksine  üründe kalıntı bırakmadığı için insana zarar vermez. Ayrıca kullanım suları ve atıksulardan yeraltı sularına bulaşarak doğaya zarar veren pek çok kimyasal ve pestisitlerin aksine  uzun süre ortamda kalmaması ozonu çevre dostu bir dezenfektan yapmaktadır.

Diğer yandan bu özelliği dolayısıyla işletmelerin daha az kimyasal kullanmasına neden olacağı için işletmelerin atık su arıtma maliyetlerini dolaylı olarak düşürür.

Diğer yandan ozon gazının bu kararsız yapısından dolayı ozonlama işleminin doğru projelendirilmesi ve uygulanması uzmanlık ve mühendislik gerektiren bir alandır.   

PRO DO 200, PRO FO (200/500/1000) MODEL cihazlar için teslimat süresi toplu alımlar hariç maksimum 1 haftadır.

1 yıl komple değişim garantisi, 2 yıl (garanti koşulları dahilinde) arızalı parçanın ücretsiz değişimi, 10 yıl yedek parça sağlama garantisi. Her koşulda cihazın İzmir atölyemize ulaştırılması müşterinin sorumluluğundadır. 

Garanti süresi içinde;

PRO DO 200,PRO FO 200,PRO FO 500,PRO FO 1000 modelleri için, müşterinin cihazı İzmir atölyemize ulaştırması koşuluyla, 3-6 aylık sürelerde cihazın ücretsiz kontrol ve bakımı yapılır.

Garanti süresi dışındaki cihazlar için ise aynı hizmet için cihaz başına değişecek veya tamir edilecek parça fiyatları hariç 10 USD dan fazla  olmamak koşuluyla servis/bakım ücreti alınır.   

Sipariş üzerine imalatı yapılan tüm cihazlar, yüksek gerilim, sızdırmazlık, topraklama vb CE sertifikasyonunun öngördüğü testlerden geçtikten sonra kargo/nakliye araçları ile müşteriye ulaştırılır. Montaj gerektiren cihaz ve sistemler için müşterinin fabrikasındaki ön hazırlıklar bitince bir teknisyen gönderilerek montaj ve devreye alma işlemi tamamlanır.

Müşteri Hizmetleri
tr_TRTR_TR